حمیدرضا پگاه و همسرشرزیتا غفاری و همسرشرضا رویگری و همسرشروناک یونسی و همسرشریما رامین فر و امیر جعفریساعد سهیلی و همسرش گلوریا هاردیشیلا خداداد و همسرشساناز سماواتی و همسرشسپهر حیدری و همسرششیوا ابراهیمی و همسرشعلی دایی و همسرشعاطفه رضوی و همسرش حسین پاکدلمنوچهر هادی و همسرش یکتا ناصرمهسا کرامتی و همسرش

تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار همسرشان (جدید)

تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار همسرشان (جدید)

برخی از زوج ها و همسرها هردو بازیگر هستند مانند امیر جعفری و ریما رامین فر یا امین زندگانی و الیکا عبدالرزاقی. تصاویر بازیگران و ستاره ها را در کنار همسر ببینید:

تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار همسرشان (جدید)حمیدرضا پگاه و همسرش
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار همسرشان (جدید)رزیتا غفاری و همسرش
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار همسرشان (جدید)رضا رویگری و همسرش
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار همسرشان (جدید)روناک یونسی و همسرش
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار همسرشان (جدید)ریما رامین فر و امیر جعفری
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار همسرشان (جدید)ساعد سهیلی و همسرش گلوریا هاردی
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار همسرشان (جدید)شیلا خداداد و همسرش
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار همسرشان (جدید)ساناز سماواتی و همسرش
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار همسرشان (جدید)سپهر حیدری و همسرش
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار همسرشان (جدید)شیوا ابراهیمی و همسرش
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار همسرشان (جدید)علی دایی و همسرش
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار همسرشان (جدید)عاطفه رضوی و همسرش حسین پاکدل
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار همسرشان (جدید)منوچهر هادی و همسرش یکتا ناصر
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار همسرشان (جدید)مهسا کرامتی و همسرش

 

 

منبع مطلب :

http://www.parsnaz.ir/